تمامی محصولات اهورا گروپ گرید بندی شده بر حسب کیفیت می باشند :


گرید A : کالای اصلی از شرکت اصلی سازنده برند .

گرید B : این کالاها دقیقا از روی کالای اصلی با کمی افت کیفیت با بهترین کیفیت و قیمت ساخته شده اند به این کیفیت High Quality Copy نیز گفته می شود.

گرید C : این کالاها کپی کالای اصلی با بعضی تغییرات برای کم شدن قیمت کالا می باشند. این کالاها با قیمت پایین به فروش می رسند. به این کالاها Copy نیز گفته می شود.

گرید D : این کالاها با کمترین قیمت به فروش میرسند این کالاها به کالاهای فیک یا مشایه اصلی نیز معروف می باشند.


توجه : گریدبندی که مشاهده می نمایید برگرفته از گریدبندی جهانی می باشد.