طراحی سایت دبیرستان فرشتگان

جهت آزمون های مجازی ، دارای پنل ویژه مخصوص مدرسین ، پنل ویژه مخصوص دانش آموزان ، پنل ویژه جهت ناظرین مجموعه

دارای بخش کلاس مجازی با تمامی امکانات بروز ، دارای صفحه های درباره ما ، تماس با ما ، طراحی فرم ثبت نام مدرسه

سئو

 

شروع پروژه : 1398

وضعیت : فعال

مدیریت : سرکار خانم پوران شیخی